Trang Chủ
Bác Sĩ

BÁC SĨ

BAN GIÁM ĐỐC

TS.BS. NGUYỄN GIA ĐỊNH

Giám đốc Y khoa

KHOA KHÁM BỆNH

BS CKI NGUYỄN THANH TUẤN

Trưởng khoa Khám bệnh

BSCKI DƯƠNG THỊ THANH LIÊM

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

BS CKI CAO MỘT

Bác sĩ Tai – Mũi – Họng

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - LỌC THẬN

BS CKI LÊ NGỌC TUẤN

Trưởng khoa HSTC – Lọc thận

KHOA NỘI TỔNG HỢP

Ths.BS. NGUYỄN XUÂN LỘC

Phụ trách khoa Nội Tổng hợp

BS CKI LÊ TRỌNG TÚ

Bác sĩ khoa Nội tổng hợp

KHOA NHI

BS CKI LÂM THỊ MINH NGUYỆT

Trưởng khoa Nhi

BS. VI THỊ DIÊM

Bác sĩ khoa Nhi

BS. ĐINH THỊ HỒNG MINH

Bác sĩ khoa Nhi

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP - PHẪU THUẬT - DMHS

BS. A THƯ

Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp

BS CKI HOÀNG THANH HÓA

Bác sĩ phụ trách GMHS

KHOA PHỤ SẢN

BS CKI LÊ VĨNH LẠC

Trưởng khoa Phụ – Sản

BS CKI LÊ THỊ Ý

Bác sĩ khoa Phụ – Sản

BS CKI TOÀN THỊ LỆ QUYÊN

Bác sĩ khoa Phụ – Sản

BS. NGUYỄN V. QUYỀN

Bác sĩ khoa Phụ – Sản

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

BS. ĐINH VIẾT THẮNG

Trưởng khoa YHCT – PHCN

BS. PHAN NHẬT TÚ

Bác sĩ khoa YHCT – PHCN

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

BS CKI PHƯƠNG VĨNH QUANG

Khoa chẩn đoán hình ảnh