Trang Chủ
Bác Sĩ

Bs. A THƯ

Bs. A THƯ

BS. A THƯ

Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp

Thời gian làm việc

Thứ 2 – 606:00 – 17:00
Thứ 706:00 – 17:00
Chủ nhật06:00 – 17:00

TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM

TRÌNH ĐỘ

2012-2018

BS đa khoa - ĐH Y Dược Huế

KINH NGHIỆM

01/2019-11/2019

BVĐKKV Long Khánh/BS ngoại chấn thương chỉnh hình

11/2019-03/2020

BVĐK Xuyên Á/BS chấn thương chỉnh hình

03/2020-02/2021

BVĐK Hòa Bình/BS Ngoại chấn thương chỉnh hình - ngoại tổng quát

CHỨNG CHỈ