Trang Chủ
Bác Sĩ

Bs. ĐINH THỊ HỒNG MINH

Bs. ĐINH THỊ HỒNG MINH

BS. ĐINH THỊ HỒNG MINH

Bác sĩ khoa Nhi

Thời gian làm việc

Thứ 2 – 606:00 – 17:00
Thứ 706:00 – 17:00
Chủ nhật06:00 – 17:00

TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM

TRÌNH ĐỘ

2013:

BS đa khoa - ĐH Tây Nguyên, Đăk Lak

KINH NGHIỆM

2013 - 2019

TTYT huyện Kon Rẫy, Kon Tum/Trưởng phòng khám đa khoa khu vực ĐăkRve -Kon Rẫy

2019 - 2020

BV ĐK Thái Bình Dương, tỉnh Quảng Nam/BS Nhi

CHỨNG CHỈ