Trang Chủ
Bác Sĩ

Bs. LÂM THỊ MINH NGUYỆT

Bs. LÂM THỊ MINH NGUYỆT

BS CKI LÂM THỊ MINH NGUYỆT

Trưởng khoa Nhi

Thời gian làm việc

Thứ 2 – 606:00 – 17:00
Thứ 706:00 – 17:00
Chủ nhật06:00 – 17:00

TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM

TRÌNH ĐỘ

BSCKI - Nhi

KINH NGHIỆM

1990-2020

BV ĐK tỉnh Kon Tum

1990-2005

BS Nhi

2006-2017

BS Phó khoa Nhi

2017-2020

BS Trưởng khoa

CHỨNG CHỈ