Trang Chủ
Bác Sĩ

Bs. LÊ TRỌNG TÚ

Bs. LÊ TRỌNG TÚ

BS CKI LÊ TRỌNG TÚ

Bác sĩ khoa Nội tổng hợp

Thời gian làm việc

Thứ 2 – 606:00 – 17:00
Thứ 706:00 – 17:00
Chủ nhật06:00 – 17:00

TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM

TRÌNH ĐỘ

2006 - 2013

BS đa khoa - HV Quân Y

2016 - 2018

BSCKI - Nội chung - HV Quân Y

KINH NGHIỆM

2013 - 2019

Bộ Quốc phòng/Bác sĩ, Chủ nhiệm Quân y kiêm Bệnh xá trưởng K897 - Mang Yang Gia Lai

CHỨNG CHỈ