Trang Chủ
Bác Sĩ

Bs. PHAN NHẬT TÚ

Bs. PHAN NHẬT TÚ

BS. PHAN NHẬT TÚ

Bác sĩ khoa YHCT – PHCN

Thời gian làm việc

Thứ 2 – 606:00 – 17:00
Thứ 706:00 – 17:00
Chủ nhật06:00 – 17:00

TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM

TRÌNH ĐỘ

2011-2017

BS YHCT - ĐH Y Dược TP HCM

KINH NGHIỆM

2017 - 2019

BV YDCT-PHCN Kon Tum/BS YHCT

CHỨNG CHỈ