Trang Chủ
Bác Sĩ

Bs. VI THỊ DIÊM

Bs. VI THỊ DIÊM

BS. VI THỊ DIÊM

Bác sĩ khoa Nhi

Thời gian làm việc

Thứ 2 – 606:00 – 17:00
Thứ 706:00 – 17:00
Chủ nhật06:00 – 17:00

TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM

TRÌNH ĐỘ

Bác sỹ - ĐH Y Dược Huế (2011-2017)

KINH NGHIỆM

2018 - 2019

Bác sĩ Nội - Nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

2019-2020

Bác sĩ Nội - Nhi Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

CHỨNG CHỈ