Trang Chủ
Bác Sĩ
Khoa Cận Lâm Sàng
Khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh Thăm Dò Chức Năng​

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

BS CKI PHƯƠNG VĨNH QUANG

Khoa chẩn đoán hình ảnh