Trang Chủ
Chuyên Khoa
Khoa Lân Sàng

KHOA LÂM SÀNG

Ths.BS. NGUYỄN XUÂN LỘC

Phụ trách khoa Nội Tổng hợp

BS CKI LÊ TRỌNG TÚ

Bác sĩ khoa Nội tổng hợp

BS CKI CAO VĂN NGỌC

Bác sĩ khoa Nội Tổng hợp