Trang Chủ
Bác Sĩ
Khoa Lâm Sàng
Khoa Khám Bệnh

KHOA KHÁM BỆNH

BS CKI NGUYỄN THANH TUẤN

Trưởng khoa Khám bệnh

BSCKI DƯƠNG THỊ THANH LIÊM

Bác sĩ chuyên khoa Mắt

BS CKI CAO MỘT

Bác sĩ Tai – Mũi – Họng