Trang Chủ
Bác Sĩ
Khoa Lâm Sàng
Khoa Nhi

KHOA NHI

BS CKI LÂM THỊ MINH NGUYỆT

Trưởng khoa Nhi

BS. VI THỊ DIÊM

Bác sĩ khoa Nhi

BS. ĐINH THỊ HỒNG MINH

Bác sĩ khoa Nhi