Trang Chủ
Bác Sĩ
Khoa Lâm Sàng
Khoa Phụ Sản

KHOA PHỤ SẢN

BS CKI LÊ VĨNH LẠC

Trưởng khoa Phụ – Sản

BS CKI LÊ THỊ Ý

Bác sĩ khoa Phụ – Sản

BS CKI TOÀN THỊ LỆ QUYÊN

Bác sĩ khoa Phụ – Sản

BS. NGUYỄN V. QUYỀN

Bác sĩ khoa Phụ – Sản