TÌM HIỂU VỀ BAO QUY ĐẦU

I/ ĐỊNH NGHĨA Bao quy đầu là lớp da bao bọc bên ngoài đầu dương vật (quy đầu). Bao quy đầu bình thường: Là tình trạng dương vật ở trạng thái không cương cứng (khi xìu) da bao quy đầu trùm 2/3 quy đầu và hở lỗ niệu đạo,còn khi ở trạng thái cương cứng […]