NỘI SOI DẠ DÀY GÂY MÊ CẦN CHÚ Ý ĐIỀU GÌ?

Nội soi dạ dày là phương pháp được áp dụng phổ biến, hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị các bệnh dạ dày. Tuy nhiên, với phương pháp nội soi truyền thống khiến rất nhiều bệnh nhân sợ hãi không dám thực hiện vì chưa hiểu rõ thủ thuật này. Vì vậy, phương pháp […]