KHÁM VÀ TẦM SOÁT BỆNH LÝ AMIDAN MIỄN PHÍ

Từ ngày 12/6 đến ngày 30/6, Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An triển khai chương trình tầm soát bệnh lý Amidan miễn phí dành cho tất cả các khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, trong chương trình này, tất cả các khách hàng sẽ được khám và nội soi tai […]