Trang Chủ
Bác Sĩ

Bs. ĐINH VIẾT THẮNG

Bs. ĐINH VIẾT THẮNG

BS. ĐINH VIẾT THẮNG

Trưởng khoa YHCT – PHCN

Thời gian làm việc

Thứ 2 – 606:00 – 17:00
Thứ 706:00 – 17:00
Chủ nhật06:00 – 17:00

TRÌNH ĐỘ KINH NGHIỆM

TRÌNH ĐỘ

1997-2001

BS đa khoa ĐH Tây Nguyên

KINH NGHIỆM

1982-1985

Xí nghiệp Dược phẩm Gia Lai- Kon Tum

1986-1987

TT y tế Huyện Kbang- Gia Lai

1990-1996

Y sĩ điều trị tại BV 331 Gia Lai

2001-2002

Trưởng trạm y tế Đăk Glei

2002-2005

TT y tế CT Nguyên liệu giấy miền Nam

2005-2017

BS điều trị tại BV Điều dưỡng và PHCN

2017-2019

Trưởng khoa VLTL- PHCN tại BV Phục hồi chức năng

2019 đến nay

BV Y dược cổ truyền và PHCN

CHỨNG CHỈ